Copyright © 2014 by Jaroslav Jirků  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: jirku@gimpuls.cz
• Seismické metody
• Geoelektrické metody
• Gravimetrie
• Magnetometrie
• Radiometrie
Hlavní kancelář
Přístavní 24
170 00, Praha 7
tel./fax 266712779
email post@gimpuls.cz
ISO 9001:2016
Oprávnění MŽP projektovat, provádět a vyhodnocovat geofyzikální práce
Oprávnění MŽP pro Zkoumání geologické stavby
Oprávnění MD pro geotechnický průzkum geofyzikálními metodami
Oprávnění MD pro korozní průzkum
Geofyzikální
servis
Vznik firmy: Firma vznikla v roce 1994. S plným nasazením začala vyvíjet činnost od 1. 2. 1995, kdy došlo k plánované transformaci komplexní geologickoprůzkumné firmy GMS a.s. Firma má zcela vlastní právní subjektivitu; tradicí, personálem a zkušenostmi však kontinuálně navazuje na původní pracoviště. G IMPULS Praha spol. s r.o. podniká jak v ČR, tak i v zahraničí.

Jednatelé firmy:
RNDr. Jaroslav Bárta, CSc., +420 724066550
RNDr. Dušan Dostál, + 420 724066552
Mgr. Jaroslav Jirků, +420 723026620
RNDr. Vojtěch Beneš, +420 605258213

Rozsah firmou poskytovaných služeb: Geofyzikální práce a navazující služby (geologické práce, hornické práce, software, trhací práce, pyrotechnika, zprostředkovatelské služby a prodej). Firma zajišťuje geofyzikální práce v oborech inženýrské geologie, hydrogeologie, ložiskové geologie, ekologie, kriminalistiky, archeologie a stavební fyziky. K těmto službám využívá G IMPULS Praha spol. s r.o. širokou paletu vlastních oprávnění a kooperace se specializovanými firmami.

Výpis z obchodního rejstříku:
Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28073. Obor podnikání: geologické práce, provádění trhacích a ohňostrojných prací, výroba a obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provádění pyrotechnického průzkumu.

Hlavní živnostenské listy:
Živnostenský list - Geologické práce - DOWNLOAD
Živnostenský list - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - DOWNLOAD

O firmě
WYSIWYG Web Builder