Copyright © 2014 by Jaroslav Jirků  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: jirku@gimpuls.cz
G IMPULS Praha spol. s r.o. - kompletní
povrchový geofyzikální průzkum
• Seismické metody
• Geoelektrické metody
• Gravimetrie
• Magnetometrie
• Radiometrie
Hlavní kancelář
Přístavní 24
170 00, Praha 7
tel./fax 266712779
email post@gimpuls.cz
Aktuality
ISO 9001:2016
Oprávnění MŽP projektovat, provádět a vyhodnocovat geofyzikální práce
Oprávnění MŽP pro Zkoumání geologické stavby
Oprávnění MD pro geotechnický průzkum geofyzikálními metodami
Oprávnění MD pro korozní průzkum
Nabídka služeb

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

stanovení fyzikálních parametrů, lokalizace inženýrských sítí, zatřídění hornin, vyhledávání munice, vyhodnocení radonového rizika, průzkum sesuvných oblastí

STAVEBNICTVÍ

kontrola kvality vozovek a železničních tratí, měření bludných proudů pro stanovení korozity prostředí,  určení hloubky skalního podloží, vyhledávání dutin a propadů

HYDROGEOLOGIE

vyhledávání zdrojů pitné vody a lokalizace míst vhodných pro hydrovrty, stanovení směru pohybu podzemní vody

LOŽISKOVÁ GEOLOGIE

mapování rozsahu vyhledávaných surovin, hodnocení skrývkových poměrů,  posouzení radioaktivity těžených surovin, mapování tektonické stavby zkoumaného území

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

mapování rozsahu a objemu starých zakrytých skládek, příprava budoucích skládek, posouzení těsnosti stávajících skládek, indikace znečištění zemin rtutí

ARCHEOLOGIE

vyhledávání zazděných prostor (komíny, výklenky, chodby), mapování zakrytých archeologických artefaktů, vyhledávání původního zdiva
Geofyzikální
servis
Na základě vyhodnocení fyzikálních vlastností prostředí poskytneme prostorovou představu o stavbě území i bez vrtů a sond. Nezbytné vrtné práce mohou být díky geofyzice situovány maximálně účelně. Mnohaleté zkušenosti máme zejména v oborech inženýrské geologie, stavebnictví, hydrogeologie, ložiskové geologie či v řešení environmentálních problémů. Geofyzikální práce jsou v zásadě nedestruktivní a nevyžadují pojezdy těžkých mechanizmů po terénu. Z tohoto důvodu je získávání povolení ke vstupu na pozemky jednodušší či zcela odpadá. Většina geofyzikálních prací je prováděna na povrchu terénu, část našich kapacit je však využívána i při měření na vodě či ze vzduchu.
Dovolujeme si Vás upozornit na rozhlasovou reportáž Českého rozhlasu týkající se našeho měření v Novém Městě nad Metují, viz
ODKAZ
G IMPULS Praha se zúčastní mezinárodního programu COST Action SAGA - prezentace z prvního pracovního setkání ZDE.
Oficiální firemní prospekt ZDE
WYSIWYG Web Builder
Vážení obchodní partneři, věnujte prosím pozornost změnám ve struktuře vedení naší společnosti v příslušných sekcích našich webových stránek.