Copyright Š 2014 by Jaroslav Jirků  ˇ  All Rights reserved  ˇ  E-Mail: jirku@gimpuls.cz
• Seismické metody
• Geoelektrické metody
• Gravimetrie
• Magnetometrie
• Radiometrie
Hlavní kancelář
Přístavní 24
170 00, Praha 7
tel./fax 266712779
email post@gimpuls.cz
ISO 9001:2016
Oprávnění MŽP projektovat, provádět a vyhodnocovat geofyzikální práce
Oprávnění MŽP pro Zkoumání geologické stavby
Oprávnění MD pro geotechnický průzkum geofyzikálními metodami
Oprávnění MD pro korozní průzkum
Geofyzikální
servis
Osvědčení
Seznam oprávnění našich pracovníků
RNDr. Jaroslav Bárta, CSc.  
Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (geofyzika). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 1620/2002.
Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (zkoumání geologické stavby). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 2179/2013.
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydalo MD pod č. 114/2005 (oprávnění se vztahuje na provádění geofyzikálních prací pro geotechnický průzkum). 
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydalo MD pod č. 141/2005 (oprávnění se vztahuje na provádění korozního průzkumu). 
RNDr. Vojtěch Beneš  
Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (geofyzika a  environmentální geologie). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 1601/2002
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydalo MD pod č. 317/2014 (oprávnění se vztahuje na provádění geofyzikálních prací pro geotechnický průzkum). 
Mgr. Jaroslav Jirků  
Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (geofyzika). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 2197/2013.
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydalo MD pod č. 318/2014 (oprávnění se vztahuje na provádění geofyzikálních prací pro geotechnický průzkum). 
RNDr. Karel Špaček, PhD.  
Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (geofyzika a environmentální geologie). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 1870/2004.
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydalo MD pod č. 316/2014 (oprávnění se vztahuje na provádění geofyzikálních prací pro geotechnický průzkum). 
RNDr. Michal Tesař CERTIFIKÁT ISO 2016 ZDE
Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (geofyzika). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 1600/2002.
Mgr. TomᚠBelov  
Odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (geofyzika). Vydalo MŽP pod pořadovým číslem 2377/2018.