Copyright © 2014 by Jaroslav Jirků  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: jirku@gimpuls.cz
• Seismické metody
• Geoelektrické metody
• Gravimetrie
• Magnetometrie
• Radiometrie
Hlavní kancelář
Přístavní 24
170 00, Praha 7
tel./fax 266712779
email post@gimpuls.cz
ISO 9001:2016
Oprávnění MŽP projektovat, provádět a vyhodnocovat geofyzikální práce
Oprávnění MŽP pro Zkoumání geologické stavby
Oprávnění MD pro geotechnický průzkum geofyzikálními metodami
Oprávnění MD pro korozní průzkum
Geofyzikální
servis
Publikace
(pro stažení pdf klikněte na příslušné číslo za citací)
Autor Rok Název Download
G IMPULS Praha spol. s r. o., editor 2006 Guideline - Metodology of geophysical investigation of track defects. Integrated Project  No. TIP5-CT-2006-031415, EU. 01
G IMPULS Praha spol. s r. o., editor 2006 Pokyny pro použití nedestruktivních geofyzikálních metod v diagnostice a průzkumu tělesa železničního spodku. SŽDC a ČD. 02
G IMPULS Praha spol. s r. o., editor 2009 Možnosti geofyzikálních metod při ověřování nejasných strukturně geologických, popřípadě jiných vztahů na lokalitách při průzkumu a nápravě starých ekologických zátěží. Vydalo MŽP, metodická příručka. 03
Bárta J. 2013 Použití geofyzikálních metod pro účely ochrany malých vodních zdrojů a jímacích objektů. Technická studie pro projekt 2810. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka. 04
Bárta J., Dostál D. 2009 Vliv geologického podloží na stabilitu domů a zdraví jejich uživatelů. ČKAIT. Doporučení. 05
Metodické pokyny a příručky
Odborné články a prezentace
Autor Rok Název Download
Barta, J. 2009 Methodology of geophysical measurement on railway tracks. Journal EGRSE, CAAG. 06
Barta, J.
2010 A methodology for geophysical investigation of track defects. Proc. IMechE Vol. 224 Part F: Journal Rail and Rapid Transit. 07
Barta, J. 2010 The comparison of certain classical geotechnical terms for underground structures with terminology for deep radioactive waste repositories. A geophysicist´s view. Undeground Construction, Prague 2010. 08
Barta, J., Knez, J., Budinsky, V., Jirku, J. 2010 Seven years of experience in experimental testing of granite rocks in the gallery serving as water conduit from the Josefův Důl hydraulic structure to treatment plant in Bedřichov (Northern Bohemia). EGRSE, No 2, ISSN 1803-1447. 09
Barta J., Jirku J. 2011 Resistivity tomography in studying the granite massif in the Bedřichov gallery (the Jizerské hory Mountains). Findings and conclusions gained so far from the measured data. EGRSE, CD-ROM, ISSN 1803-1447. 10
Bárta J., Beneš V., Dostál D., Tesař M. 2011 Nedestruktivní geofyzikální metody pro průzkumy defektů na železničních tratích (výsledky evropského projektu Innotrack). Geotechnické problémy líniových stavieb, Bratislava 30.-31. 10. 2011. 11
Beneš V. 2008 Geofyzikální monitorovací systém pro protipovodňové hráze (GMS). Inžinierské stavby č. 3/2008. 12
Beneš V. 2009 Použití opakovaných geofyzikálních měření v poddolovaných oblastech. Polní geotechnické metody, Ústí nad Labem. 13
Boukalová Z., Beneš V., Kořán P., Veselý L. 2009 Application of Geophysical Monitoring System and GIH 01 tool in the river basin scale as the part of Integrated Water Resources Management in Czech Republic. 14
Benes, V., Tesar, M., Boukalova, Z. 2011 Repeated geophysical measurement - the basic principle of the GMS methodology used to inspect the condition of flood control dikes. River Basin Management VI, Conference 25 -27 May 2011, Riverside, California, USA, page 105 - 115, WIT Press, ISBN 978-1-84564-516-8. ITT Press Workshop, England. 15
Jirku, J., Barta, J., Knez, J., Vilhelm, J. 2014 Monitoring of joint systems time-lapse behaviour via ERT. EEGS SAGEEP 2014, Boston, USA. Oral presentation. Extended abstract. 16
Barta, J., Dostal, D., Jirku, J., Vilhelm, J., Slavik, L., Kopecky, V. 2016 LONG-TERM MONITORING OF ROCK MASS PROPERTIES IN THE UNDERGROUND EXCAVATION 13. International conference Underground Construction Prague 2016, abstracts proceedings. 17
Barta, J., Dostal, D., Jirku, J., Vilhelm, J., Slavik, L., Kopecky, V. 2017 Time-lapse monitoring of hard-rocks properties in the vicinity of underground excavation. Acta Montanistica Slovaca Volume 22 (2017), number 4, 396-403 LINK