Copyright © 2014 by Jaroslav Jirků  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: jirku@gimpuls.cz
• Seismické metody
• Geoelektrické metody
• Gravimetrie
• Magnetometrie
• Radiometrie
Hlavní kancelář
Přístavní 24
170 00, Praha 7
tel./fax 266712779
email post@gimpuls.cz
ISO 9001:2008
Oprávnění MŽP projektovat, provádět a vyhodnocovat geofyzikální práce
Oprávnění MŽP pro Zkoumání geologické stavby
Oprávnění MD pro geotechnický průzkum geofyzikálními metodami
Oprávnění MD pro korozní průzkum
Geofyzikální
servis
Publikace
(pro stažení pdf klikněte na příslušné číslo za citací)
Autor
Rok
Název
Download
G IMPULS Praha spol. s r. o., editor
2006
Guideline - Metodology of geophysical investigation of track defects. Integrated Project 
No. TIP5-CT-2006-031415, EU.
G IMPULS Praha spol. s r. o., editor
2006
Pokyny pro použití nedestruktivních geofyzikálních metod v diagnostice a průzkumu
tělesa železničního spodku. SŽDC a ČD.
G IMPULS Praha spol. s r. o., editor
2009
Možnosti geofyzikálních metod při ověřování nejasných strukturně geologických,
popřípadě jiných vztahů na lokalitách při průzkumu a nápravě starých ekologických
zátěží. Vydalo MŽP, metodická příručka.
Bárta J.
2013
Použití geofyzikálních metod pro účely ochrany malých vodních zdrojů a jímacích
objektů. Technická studie pro projekt 2810. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.
Masaryka.
Bárta J., Dostál D.
2009
Vliv geologického podloží na stabilitu domů a zdraví jejich uživatelů. ČKAIT. Doporučení.
Metodické pokyny a příručky
Odborné články a prezentace
Autor
Rok
Název
Download
Barta, J.
2009
Methodology of geophysical measurement on railway tracks. Journal EGRSE, CAAG.
Barta, J.
2010
A methodology for geophysical investigation of track defects. Proc. IMechE Vol. 224 Part
F: Journal Rail and Rapid Transit.
Barta, J.
2010
The comparison of certain classical geotechnical terms for underground structures with
terminology for deep radioactive waste repositories. A geophysicist´s view. Undeground
Construction, Prague 2010.
Barta, J., Knez, J., Budinsky, V.,
Jirku, J.
2010
Seven years of experience in experimental testing of granite rocks in the gallery serving
as water conduit from the Josefův Důl hydraulic structure to treatment plant in Bedřichov
(Northern Bohemia). EGRSE, No 2, ISSN 1803-1447.
Barta J., Jirku J.
2011
Resistivity tomography in studying the granite massif in the Bedřichov gallery (the
Jizerské hory Mountains). Findings and conclusions gained so far from the measured
data. EGRSE, CD-ROM, ISSN 1803-1447.
Bárta J., Beneš V., Dostál D., Tesař M.
2011
Nedestruktivní geofyzikální metody pro průzkumy defektů na železničních tratích
(výsledky evropského projektu Innotrack). Geotechnické problémy líniových stavieb,
Bratislava 30.-31. 10. 2011.
Beneš V.
2008
Geofyzikální monitorovací systém pro protipovodňové hráze (GMS). Inžinierské stavby č.
3/2008.
Beneš V.
2009
Použití opakovaných geofyzikálních měření v poddolovaných oblastech. Polní geotechnické
metody, Ústí nad Labem.
Boukalová Z., Beneš V., Kořán P.,
Veselý L.
2009
Application of Geophysical Monitoring System and GIH 01 tool in the river basin scale as
the part of Integrated Water Resources Management in Czech Republic.
Benes, V., Tesar, M., Boukalova, Z.
2011
Repeated geophysical measurement - the basic principle of the GMS methodology used to
inspect the condition of flood control dikes. River Basin Management VI, Conference 25 -
27 May 2011, Riverside, California, USA, page 105 - 115, WIT Press, ISBN 978-1-84564-
516-8. ITT Press Workshop, England.
Jirku, J., Barta, J., Knez, J., Vilhelm,
J.
2014
Monitoring of joint systems time-lapse behaviour via ERT. EEGS SAGEEP 2014, Boston,
USA. Oral presentation. Extended abstract.
Barta, J., Dostal, D., Jirku, J., Vilhelm,
J., Slavik, L., Kopecky, V.
2016
LONG-TERM MONITORING OF ROCK MASS PROPERTIES IN THE UNDERGROUND
EXCAVATION 13. International conference Underground Construction Prague 2016,
abstracts proceedings.