Copyright © 2014 by Jaroslav Jirků  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: jirku@gimpuls.cz
• Seismické metody
• Geoelektrické metody
• Gravimetrie
• Magnetometrie
• Radiometrie
Hlavní kancelář
Přístavní 24
170 00, Praha 7
tel./fax 266712779
email post@gimpuls.cz
ISO 9001:2016
Oprávnění MŽP projektovat, provádět a vyhodnocovat geofyzikální práce
Oprávnění MŽP pro Zkoumání geologické stavby
Oprávnění MD pro geotechnický průzkum geofyzikálními metodami
Oprávnění MD pro korozní průzkum
Geofyzikální
servis
Název společnosti Webové stránky   Název společnosti Webové stránky
ABLE UK   www.ableuk.com   G-TEC s.a.   www.g-tec.eu
AECOM CZ s.r.o.   www.aecom.cz   ISA Technologies www.isatechnologies.com
Agrofarmy Bezdružice s.r.o.   www.agrofarmybezdruzice.cz   JK envi s.r.o.   www.jkenvi.cz
ALGOMAN - ZH s.r.o.       METCENAS o.p.s.  www.metcenas.cz
AQUATEST a.s. www.aquatest.cz   Ministerstvo dopravy ČR   www.mdcr.cz
  ATE CR a.s.
www.ate-cr.cz   Ministerstvo životního prostředí ČR   www.mzp.cz
AZ consult spol. s r.o.   www.azconsult.cz   Povodí Labe s.p.   www.pla.cz
CZ BIJO a.s.   www.bijo.cz   Povodí Moravy s.p.  www.pmo.cz
DEKONTA a.s.   www.dekonta.cz   Povodí Odry s.p. www.pod.cz
DIAMO s.p.   www.diamo.cz   Povodí Vltavy s.p.   www.pvl.cz
EKORA s.r.o.   www.ekora.cz   Ředitelství silnic a dálnic a.s.   www.rsd.cz
EKOSYSTEM  spol. s r.o.   www.ekosystem.cz   Správa úložišť radioaktivních odpadů  www.surao.cz
EMSA - Ekosystem spol. s r.o. www.emsacz.cz   Správa železniční dopravní cesty  www.szdc.cz
ENACON s.r.o.   www.enacon.cz   Technická správa komunikací Praha   www.tsk-praha.cz
Environment Agency UK   www.gov.uk/government/organisations/environment-agency   Technická univerzita v Liberci   www.tul.cz
EPS s.r.o.   www.epssro.cz   TIMEX Zdice s.r.o.    
GAMMA Property a.s. www.lordship.eu   Vodní zdroje a.s.   www.vodnizdroje.cz
GEOMIN s.r.o.   www.geomin.cz   Vodní zdroje Chrudim s.r.o.   www.vz.cz
GEOTOMOGRAPHIE GmbH   www.geotomographie.de   VZ Praha a.s.   www.vzgls.cz
GROMAR s.r.o.   www.zlatyhamr.cz   Zakládání staveb a.s. www.zakladani.cz
Reference
Naše společnost má bohaté zkušenosti s pracemi doma i v zahraničí. Pro získání referencí se prosím obracejte přímo na naše zákazníky: