Copyright © 2014 by Jaroslav Jirků  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: jirku@gimpuls.cz
• Seismické metody
• Geoelektrické metody
• Gravimetrie
• Magnetometrie
• Radiometrie
Hlavní kancelář
Přístavní 24
170 00, Praha 7
tel./fax 266712779
email post@gimpuls.cz
ISO 9001:2008
Oprávnění MŽP projektovat, provádět a vyhodnocovat geofyzikální práce
Oprávnění MŽP pro Zkoumání geologické stavby
Oprávnění MD pro geotechnický průzkum geofyzikálními metodami
Oprávnění MD pro korozní průzkum
Geofyzikální
servis
Název společnosti
Webové stránky
 
Název společnosti
Webové stránky
ABLE UK  
 
G-TEC s.a.  
AECOM CZ s.r.o.  
 
ISA Technologies
Agrofarmy Bezdružice s.r.o.  
 
JK envi s.r.o.  
ALGOMAN - ZH s.r.o.  
   
METCENAS o.p.s. 
AQUATEST a.s.
 
Ministerstvo dopravy ČR  
  ATE CR a.s.
 
Ministerstvo životního prostředí ČR  
AZ consult spol. s r.o.  
 
Povodí Labe s.p.  
CZ BIJO a.s.  
 
Povodí Moravy s.p. 
DEKONTA a.s.  
 
Povodí Odry s.p.
DIAMO s.p.  
 
Povodí Vltavy s.p.  
EKORA s.r.o.  
 
Ředitelství silnic a dálnic a.s.  
EKOSYSTEM  spol. s r.o.  
 
Správa úložišť radioaktivních odpadů 
EMSA - Ekosystem spol. s r.o.
 
Správa železniční dopravní cesty 
ENACON s.r.o.  
 
Technická správa komunikací Praha  
Environment Agency UK  
 
Technická univerzita v Liberci  
EPS s.r.o.  
 
TIMEX Zdice s.r.o.  
 
GAMMA Property a.s.
 
Vodní zdroje a.s.  
GEOMIN s.r.o.  
 
Vodní zdroje Chrudim s.r.o.  
GEOTOMOGRAPHIE GmbH  
 
VZ Praha a.s.  
GROMAR s.r.o.  
 
Zakládání staveb a.s.
Reference
Naše společnost má bohaté zkušenosti s pracemi doma i v zahraničí. Pro získání referencí se prosím obracejte přímo na naše zákazníky: