Copyright © 2014 by Jaroslav Jirků  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: jirku@gimpuls.cz
• Seismické metody
• Geoelektrické metody
• Gravimetrie
• Magnetometrie
• Radiometrie
Hlavní kancelář
Přístavní 24
170 00, Praha 7
tel./fax 266712779
email post@gimpuls.cz
ISO 9001:2016
Oprávnění MŽP projektovat, provádět a vyhodnocovat geofyzikální práce
Oprávnění MŽP pro Zkoumání geologické stavby
Oprávnění MD pro geotechnický průzkum geofyzikálními metodami
Oprávnění MD pro korozní průzkum
Geofyzikální
servis
Náš tým se skládá z 16 osob, z toho 9 vysokoškoláků - geofyziků, a tří vedoucích techniků. Většina pracovníků jsou absolventy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Všichni vysokoškoláci i středoškoláci mají zkušenosti i při práci v zahraničí (Evropa, střední východ, Mongolsko, Kuba, USA). Počet zaměstnanců se někdy mění podle rozsahu projektů. Tým je složen jak z mladých absolventů škol, tak i z geofyziků s mnohaletými zkušenostmi v oboru.
Tým
 

RNDr. Karel Špaček, PhD

spacek@gimpuls.cz

+420 603 516 440
Geofyzici
Mgr. Tomáš Belov

belov@gimpuls.cz

+420 775 207 102
Mgr. Josef Buneš

bunes@gimpuls.cz

+420 721 466 732
Ing. Kateřina Dvořáková

dvorakova@gimpuls.cz

+420 731 302 240
Vedoucí technici
František Kadlec

kadlec@gimpuls.cz

+420 724 126 241
Petr Kadlec

kadlec73@seznam.cz

+420 725 486 686
Jiří Simandl

simandl@gimpuls.cz

+420 606 744 904
Jednatelé firmy
RNDr. Jaroslav Bárta, CSc.
barta@gimpuls.cz
+420 724 066 550


RNDr. Dušan Dostál

dostal@gimpuls.cz
+420 724 066 552
RNDr. Michal Tesař

tesar@gimpuls.cz
+420 724 066 551
RNDr. Vojtěch Beneš

benes@gimpuls.cz

+420 605 258 213
Mgr. Jaroslav Jirků
(obchodní ředitel)

jirku@gimpuls.cz

+420 723 026 620